Kā zemes kadastrālā vērtība mainās?

Kā zemes kadastrālā vērtība mainās?Zemes kadastrālās vērtēšanas rezultāts, kurāietver un klasificē zemi paredzētajam mērķim, ir paredzamā vērtība, ko sauc par zemes kadastrālo vērtību. Šī vērtība ir noteikta likumā Krievijas Federācijas zemes kodeksā.

Kā zemes kadastrālā vērtība mainās?


Instrukcijas

1


Zemes gabalu kadastrālā vērtībair norādīts to izpirkšanai, aplikšanai ar nodokļiem un citos gadījumos, kas paredzēti Krievijas Federācijas tiesību aktos. Pastāv vairāki galvenie aspekti, kas var ietekmēt zemes kadastrālās vērtības izmaiņas.

2


Tiesību akti nosaka sekojošo:pamatojums, kas prasa izmaiņas iepriekš noteiktajā zemes kadastrālajā vērtībā: - zemes gabala robežu specifikācija vai tās platības maiņa, - zemes gabala kategorijas maiņa, - zemes platības atļautās izmantošanas veida maiņa.

3


Lai aprēķinātu kadastrālo vērtību, pastāvīpašais koeficients ir likumā noteiktais kadastrālās vērtības īpašais rādītājs. Ja tas mainās likumdošanas līmenī, attiecīgi mainīsies zemesgabala kadastrālā vērtība.

4


Ja ir norādītas zemes gabala robežas vaijebkādu iemeslu dēļ tā platība mainās, attiecīgi šī zemes gabala kadastrālā vērtība var tikt mainīta. To nosaka, reizinot jaunizveidoto apgabalu ar īpašu rādītāju, kas paredzēts šim zemes gabala veidam.

5


Zemes kadastrālās vērtības pārrēķina koeficientsdažādām zemes kategorijām nav vienādas, un atkarībā no paredzētā mērķa tās var atšķirties arī vienas kategorijas ietvaros. Tāpēc, kad zemesgabala mērķis tiek mainīts vai pārcelts uz citu kategoriju, kadastrālo vērtību pārrēķina saskaņā ar iepriekš minēto koeficientu, kas noteikts jaunizveidotā zemesgabalu kategorijai.

6


Ja zemes gabals ir reģistrētsvietējās teritorijas teritorijā bieži vien ir jāmaina šīs vietnes atļautās izmantošanas iespējas. Šo jēdzienu bieži sajauc ar mērķi, bet tie ir skaidri noteikti zemes kodeksā. Ievadot šāda veida izmaiņas, mainās arī kadastrālās vērtības īpašais rādītājs. Tas, attiecīgi, noved pie zemes gabala kadastrālās vērtības izmaiņām.

7


Kad tiek mainīts atļautais izmantošanas veidszeme, attiecīgie dati tiek ierakstīti Nekustamā īpašuma valsts kadastrā un Nekustamā īpašuma tiesību valsts reģistrā, tādēļ šīm zemēm tiek piemērota jauna kadastra vērtība no izmaiņu veikšanas brīža.