Kādi dokumenti ir vajadzīgi izpildes procedūrai?

Kādi dokumenti ir vajadzīgi izpildes procedūrai?Pēc tam, kad ir pieņemts tiesas lēmums, kasJūsu prasības ir apmierinātas, tad jums ir jāgaida, līdz lēmums stāties spēkā. Pamatojoties uz to, tiks izsniegts izpilddokuments. Un pēc minēto dokumentu saņemšanas jūs varat atteikties no advokāta pakalpojumiem, ja pārstāvja dienesti izpildes procesa stadijā ir jāmaksā papildus. Grūtības paliek aizmugurē, un, iesniedzot izpildāmos dokumentus, jūs varat pārvaldīt sevi un sevi.

Kādi dokumenti ir vajadzīgi izpildes procedūrai?


Instrukcijas

1


Izpildes stadijā teikts, ka viņi ir pagājušivisi likumā noteiktie posmi risinājuma strīdu (tiesas izšķirtu strīdu, tiesvedības, apelācijas un saņem izpildvaras dokumentu). Pēc tam, kad lēmums stājies spēkā, un atbildētājs izvairās labprātīgu maksājumu parāda, vai veicot jebkuru darbību, tai nav citas izvēles, kā vērsties pie tiesu izpildītājiem par izpildi tiesas lēmumu.

2


Ja parādnieka dzīvesvieta vai adreseviņa īpašuma atrašanās vieta ir zināma, tad izpilddokumentus nosūta tiesu izpildītāju dienestam parādnieka dzīvesvietā vai īpašuma atrašanās vietā. Ja adreses nav zināmas un parādnieks slēpjas, izpilddokumentus nosūta uz teritoriālo iestādi galvenajam tiesu izpildītājam. Ja parādnieks ir juridiska persona, izpildes dokumenti tiek nosūtīti tiesu izpildītāju dienestam, uz kuru norāda organizācijas juridiskā adrese.

3


Piespiedu izpildes pasākumu piemērošanaiTiesu izpildītājam ir jāuzsāk izpildes process, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem. Tiesas izpildītājam nepieciešamie dokumenti: tiesas nolēmums, kas stājās spēkā, izpildes akts, atlīdzinātāja prasījums, ja pārstāvis ir iesaistīts kolekcijā, ir jāuzrāda pilnvarojums un pase. Dokumentus var iesniegt tiesu izpildītāju birojā personīgi vai nosūtīt pa pastu. Labāk ir nosūtīt vēstuli ar paziņojumu un ar pielikumu sarakstu, tādēļ vēstules zaudēšanas gadījumā dokumenti būs jāatjauno tiesas nolēmumā, un tam mums ir vajadzīgi iemesli. Izpildes raksta eksemplāru iegūst tikai, pamatojoties uz tiesas nolēmumu.

4


Tiesu izpildītājs trīs dienu laikāpieņem lēmumu par izpildes procedūras uzsākšanu vai par atteikumu uzsākt izpildes procedūru. Atteikuma iemesli var būt nav parakstīts pieteikums, dokumenti netiek vērsta vietā izpildes darbības ir beidzies termiņš, izpildes, izpildes tiesvedība par iesniegtajiem dokumentiem, kas iepriekš tika pārtraukta, tiesību akts nav stājies spēkā, un, ja izpildvara dokuments nav izpildāms pakalpojums tiesu izpildītāji. Lēmums par atteikumu un visi dokumenti tiek nosūtīti reģenerētājam ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc lēmuma izdošanas dienas. Lēmuma kopija tiek nosūtīta tiesai, kas izdevusi izpilddokumentu.