Kādi ir eiro rēķinu nominālvērtība?

Kādi ir eiro rēķinu nominālvērtība?

Eiro ir vienota valūtaejot vienlaikus vairākās Eiropas valstīs. Vienošanās par vienotas valūtas ieviešanu ievērojami vienkāršoja tirdzniecības attiecības starp tām: galu galā kopš tā laika bija iespējams atmaksāt veikalos, piemēram, Vācijā un Francijā ar tādiem pašiem rēķiniem.

Kādi ir eiro rēķinu nominālvērtība?

Eiro izskats

Vienojušās par vienotas valūtas ieviešanu 2008. GadāEiro zona, valstis, kas pieņēmušas šo lēmumu, ieviesa naudas vienību, ko sauc par eiro. Tas notika 1999. gada 1. janvārī. Lai norādītu ieviesto valūtu, tika pieņemts angļu valodas "euro" teksts, bet vairuma valstu valodās šajā valūtā ir valsts apzīmējums. Pašlaik eiro apgrozībā ir 18 valstis, gan dalībvalstis, gan tās, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, un kopējā apgrozībā esošā naudas apgrozība ir gandrīz triljoni eiro. Tajā pašā laikā vairākas valstis, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstis, nav atteikušās no savas valsts valūtas un nav mainījušās uz eiro: piemēram, tās ir Zviedrija, Čehija, Latvija un septiņas citas valstis. Šajā ziņā papildus terminam "Eiropas Savienība" ir ierasts noskaidrot eirozonas koncepciju, kurā apvienotas 18 valstis, kurās eiro ir galvenais maksājumu veids.

Euro denominācijas

Eiro izsniedz valstu centrālās bankasEiropas Savienība monētu un rēķinu veidā. Tajā pašā laikā piezīmes, ka apgrozībā Eiropas valstīs ir septiņi dažādi nosaukumi. Tātad, mazākā banknote, kas šobrīd ir apgrozībā, ir 5 eiro. Tajā pašā laikā banknotes maksimālais nomināls ir 500 eiro. Papildus šīm banknotēm bankas izsniedz arī banknotes ar nominālvērtību 10, 20, 50, 100 un 200 eiro. Jāatzīmē, ka, lai gan rēķinus iespiež dažādās valstīs, visas centrālās bankas izmanto vienādu banknošu dizainu abās naudas vienības pusēs. Vienlaikus lielākās nominālvērtības ar nominālvērtību 200 un 500 eiro netiek izsniegtas visās valstīs. Tomēr tie var atmaksāties pat tajās valstīs, kas nav drukāt rēķinus šo nosaukumu: patiesībā, šobrīd tas nav svarīgi, ko valsts izsniedz vai ka eiro ir kupyura.Odin sadalīšanu 100 mazākās vienībās, kuras sauc centiem. Tos aktīvi izmanto mazos pirkumos, tāpēc tos izdod tikai monētu veidā. Tātad, šodien apgrozībā ir monētas nominālvērtībās 1, 2, 5, 10, 20 un 50 eiro centu. Bez tam ir arī monētas 1 un 2 eiro vērtībā. Interesanti, ka dažādu eiro zonas valstīs izdoti monētas, ir tikai viena pati pusi, uz kuru apzīmēts to nominālu un stilizēta Eiropas karte. Otrā puse tiek izmantota dažādu valstu simbolu iezīmēšanai, un tāpēc dažādās valstīs tās atšķiras. Tomēr šādu monētu lietošana citās valstīs nav ierobežota.